Cumartesi , 4 Aralık 2021
Anasayfa » KÜLTÜR (sayfa 9)

KÜLTÜR

Cevelenname II

Iyd-i ummâl bahânesiyle irtikâb olunan mazarratluklar beyânındadır. Yazı: Seyyâh-ı Hayrân Ziyâ Çelebi Hakk teâlâ vü tekaddes hazretleri Âdem’i vü zevcini halkeyleyüp anları emr-i ilâhiden taşra a‘mâl kesbitmeleri sebebiylen bâğçe-i cinândan1 …

Devamını Oku »

Yitik Osmanlı Projeleri

Yazı: Turan Şahin Her eski büyük devlet arkasında kendine dair yazılı ve görsel dokümanların dışında taş ve topraktan izler bırakır. Bu sebepledir ki insanoğlunun serüvenine şahitlik etmiş bugüne dair mesajları …

Devamını Oku »

Cevelenname

“Milk-i âl-i Osmân üzre Avrupâî-tarz Frengî-meşrep matbah ü metâimin revâc bulmaklığı vü PİZZA HÖT! deyû zebânzed me’kûlât-ı serîa met‘amunda hakîrin vü Mustafa Çelebi’nün zevk-i selîmine nice halel geldiğin beyân ider…”Seyyâh-ı …

Devamını Oku »