Cuma , 22 Eylül 2023

Gezgin Dergi için arama sonuçları

Mayıs, 2012

 • 11 Mayıs

  Geçmiş Yüzyılın Gezginleri 4.Bölüm

  FO­TOĞ­RAF İLE İL­Gİ­Lİ BA­ZI AR­ŞİV NOT­LA­RI VE NEŞ­Rİ­YAT Yazı: Dr. Hi­da­yet NU­HOĞ­LU (IR­CI­CA) – Or­han M. ÇO­LAK (IR­CI­CA) Fo­toğ­raf­çı­lık; bir ta­raf­tan tat­bi­kat ola­rak ül­ke­de ya­yı­lıp muh­te­lif mak­sad­lar ile kul­la­nı­lır ve bu­nun dün­ya …

 • 10 Mayıs

  Geçmiş Yüzyılın Gezginleri 1.Bölüm

  OS­MAN­LI’YA FO­TOĞ­RA­FIN Gİ­Rİ­Şİ  Yazı: Dr. Hi­da­yet NU­HOĞ­LU (IR­CI­CA) – Or­han M. ÇO­LAK (IR­CI­CA)  I. FO­TOĞ­RAF 19. yüz­yı­lın ilk ya­rı­sı­nın bu­luş­la­rın­dan bi­ri olan fo­toğ­raf (pho­tog­raph: pho­to=ışık, graph=çi­zim), ışı­ğın be­lir­li kim­ye­vî ter­kip­ler üze­rin­de­ki te­si­ri ile …

 • 10 Mayıs

  Geçmiş Yüzyılın Gezginleri 2.Bölüm

  II. TÜR­Kİ­YE’YE FO­TOĞ­RA­FIN Gİ­Rİ­Şİ Yazı: Dr. Hi­da­yet NU­HOĞ­LU (IR­CI­CA) – Or­han M. ÇO­LAK (IR­CI­CA) II­I. Se­lim ve özel­lik­le II. Mah­mud ve son­ra­sı­nın İs­tan­bul’u, Av­ru­pa’yı ta­ki­be ça­lı­şan, Av­ru­pa’dan ha­ber­dar olan bir İs­tan­bul man­za­ra­sı …

Nisan, 2012

 • 24 Nisan

  Safo ve Sappho; gezgin ve gölgesi…

  Yazı: Cemil ZZ – Fotoğraflar: Şefkat Çelebi “… Seninle daha çok konuşuruz böyle birbirimizden uzak böyle kendi kendimize…” “Acayip bir hayvanım var, yarı kedi, yarı kuzu…” diye sayıklamaya başlıyor Kafka, Bir …

Temmuz, 2008

 • 19 Temmuz

  Gezgin Önsözler : 18. Sayı / Kelimelerden Bir Evren

  Her gölge yeryüzünde bir ışığa mezardır. Bilsem ki sönmez ateş hangi dünyada vardır? Faruk Nafiz Çamlıbel Kelimelerden Bir Evren / Şehrin curcunası, hayatın hay-huyu, bitmeyen işler, çözülemeyen trafik problemi, her yeni …

Haziran, 2008

 • 5 Haziran

  Gezgin Önsözler : 17. Sayı – Uçma Vakti Geldi

  “Uçma Vakti Geldi” Önümüzde temiz bir sayfa. Yeni bir ay. Yazın güzel ışığı. Yollar uzayıp gidiyor. Yüce dağlarda eriyen karlar iplik iplik akarak derelerde birleşiyor. Yolculuklarında yüzlerce çiçeğe uğrayarak onlara …

Mayıs, 2008

 • 26 Mayıs

  Gezginin El Çantası 3 – Ufak Tefek Eşyalar

  Yazının başlığını görünce geçmiş iki sayıdaki yazıları hatırlayıp “çantada yer kaldı mı ki?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Çantanızın büyüklüğünü bilemiyorum ama birazdan bahsedeceğim alet edevatın her birinin kendine has bir önemi …

Nisan, 2008

 • 6 Nisan

  Gezginin El Çantası – 2 | Aman Elektrik Çarpmasın!

  Gezginin el çantasında yer alması muhtemel eşyaları ve kullanımları ile alakalı ince noktaları anlatmaya başladığımız son yazımızda paradan, kredi kartlarından, bahşiş oranlarından yeterince bahsetmiştik. Bu yazımızda da elektrikle çalışan aletlerden …

 • 6 Nisan

  Gezginle fotoğraf konuşmaları

  Genel yayın yönetmenimiz Halit Ömer Camcı Mart Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde fotoğraf ve gezi başlıklı sohbetlere başladı. Ülkemizin yetkin fotoğrafçıları ile yapılan söyleşinin ilki National Geographic Dergisi Yayın Yönetmeni Yardımcısı …

Mart, 2008

 • 28 Mart

  Zamane Gezginlerinin El Çantası – 1

  İster iş, ister gezme maksatlı bolca seyahat yapan insanlardan biri yani bir anlamda zamane gezgini iseniz yol eşyalarınız konusunda yeterince tecrübeniz var demektir. Tecrübe, en çok; zorda kalınan anlarda, “keşke …