Pazartesi , 22 Nisan 2024

Plaka 71 / Kırıkkale

Anadolu’nun Orta Asya’dan gelen Türk kavimleriyle, Türkleşmeye başladığı, “Oğuz’’, adı verilen büyük bir oymağın Ankara yakınlarında, o zamanki söyleyişiyle “Kırıkkal’a”ya yerleştirildikleri belgelerde yazmaktadır.

Yazı: Nurya Çakır – Fotoğraflar: Kırıkkale Valiliği

Ankara’nın Türklerin eline ilk olarak 1073 yılında geçtiği dikkate alınırsa, Kırıkkale bölgesinin de genel olarak aynı yıllarda Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladığı kabul edilebilir. Haçlı seferleri sırasında buralar tekrar Bizanslıların eline geçmiş, XII. yüzyıldan itibaren Selçukluların hakimiyetine girmiştir. Oldukça eski bir tarihi geçmişe sahip Kırıkkale’nin İpek Yolu’nun güzergahında oluşu, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Yahşihan ve Sulakyurt ilçelerinden övgüyle bahsetmesi bu bölgenin ne denli önem arzettiğini bizlere göstermektedir. Kırıkkale’nin önemli mekanları;

Şeyh Şami Camii ve Türbesi
Sulakyurt ilçesinin kurucusu olan Şeyh Şami’ye ait türbe, aynı adı taşıyan camiinin yanında yüksekçe bir yerde bulunmaktadır. Kırıkkale’nin oldukça yoğun ziyaret edilen mekanlarının başında gelmektedir.

gezgindergi-turkiye-kirikkale (2)
Hasandede Camii ve Türbesi
Hasandede Camii 1605’de yapıldığı bilinmektedir. Türbelerin daha sonra 17.yüzyılda yapıldığı tarihi kayıtlardan anlaşılmaktadır.

Çeşnigir Köprüsü
Köprünün 13.yüzyılda Selçuklular zamanında yapıldığı bilinmektedir.

Balışeyh- Ballı Camii ve Türbesi
14.Yüzyılda yapıldığı tahmin edilen camii ve türbesinin kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor.

Koçubaba Camii ve Türbesi
Koçu Baba Türbesi, Alevi Şeyhi Koçu Baba’ya aittir. XV.yüzyılda yapılan türbe bir çok kez onarım geçirmiştir.

Haydar Sultan Camii ve Türbesi
Muhtemel bir manastır üzerine inşa edilen Haydar Sultan Külliyesi Camii, Türbe, Hazire, Çeşme ve Kuyu’dan ibarettir.

Silah Müzesi
1991 Yılında Silahsan bünyesinde kurulmuş olan Silah Müzesi 15. ve 20.yy arasında Osmanlı ve Avrupa ülkelerine ait silahlardan oluşur.

Belediye Kültür Parkı
58 bin m2 alan içerisinde oturma, dinlenme, konferans salonlarının bulunduğu bu tesiste; Türk evi, Türk Büyükleri ve Türk Dünyası Anıtı gibi anıtsal yapılar; Seyir kulesi, yürüyüş yolları, dinlenme mekanları ve yeşil alanlar bulunmaktadır.

Bu yazı 2013 yılının Haziran ayında yayınlanan Gezgin Dergisi’nin 76. sayısından alınmıştır.

Yazar : HALİT ÖMER CAMCI

Gezgin, ışık avcısı, oğlunun babası...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir