Salı , 5 Aralık 2023

Değişerek Güzelleşmek ve Türkiye’nin Kelebekleri

Yazı ve Fotoğraflar: Oktay Subaşı

Yapılan araştırmalar Türkiye’de yaşadığı tespit edilen 384 kelebek türü olduğunu ortaya koymaktadır. Kelebek populasyonu açısından Avrupa kıtasında 500, ABD. ve Kanada’da 700 civarı türün yaşadığını düşünürsek tür çeşitliği açısından Avrupa’nın en zengin ülkesi olduğumuz görülür.

Değişe değişe güzelleşmeyi ifade eder bize kelebekler, yumurtadan tırtıla, tırtıldan kozaya, koza içinde pupaya, pupadan kelebeğe giden bir yoldan geçilir, dönüştükçe güzelleşir. Kozadaki dönüşüm mucizevidir. En güzele dönüştüğünde, kelebek olduğunda kozadan ayrılır, en az kendisi kadar güzel olan çiçeklere uçar, büyüleyici renk ve kanat desenleriyle, çiçeklerle birlikte onları izlerken kısacık yaşamlarına sığdırdıkları güzelliklerle bizlere çok şey anlatırlar.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (12)
Çok gözlü yalancı çilli

Onlar dünyamızın ve canlılar aleminin en güzel, en zarif, en estetik varlıklarından biridir. Kırlarda, dağlarda, bazen yanı başımızda, parklarda, bahçelerde karşılaştığımız, belleğimizde kelebek olarak sakladığımız bu görüntülerinden birini kağıda çizmemizi isteseler yaptığımız çizim acaba kelebek türlerinden herhangi birine renkleriyle, kanat desenleriyle benzer mi? veya karşılaştığımız kelebekleri örneğin kuşları isimleriyle bildiğimiz gibi serçe, karga, leylek, martı v.s. isimleriyle ayırt edecek kadar bilir miyiz, Alıç kelebeği, Diken kelebeği, Benekli bakır, Ateş kelebeği, Çok gözlü mavi gibi isimlerle onları tanımakta mıyız. İsimlerini bazen mitolojik bir kahramandan, bazen beslenmeyi sevdiği bitkiden, bazen kanat renk ve deseninden, bazen yaşadığı bölge veya şehirden, bazen keşfeden bilim adamından alan dikkat çekici güzellikte isimleri olan kelebekleri çoğumuz isimleriyle bilmeyiz, onlar bizler için hep kelebektir.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (45)
Büyük mor bakır kelebeği

KELEBEKLER 

Dünyamızın bu güzel süslerinin, kelebeklerin dünyasına yakından bakmaya çalıştığımız zaman canlılar aleminin en zengin tür çeşitliliğine sahip gruplarından biri olduğunu görürüz. 150 bin tür ile en geniş ve en sevilen, diğer böceklere göre daha fazla sevildiği ve çok sayıda ilgilisi bulunduğu için hakkında en fazla bilgi sahibi olunan böcek gruplarından biridir.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (49)
Benekli iparhan

Kelebekler hayvanlar alemi içinde Pulkanatlılar (Lepidoptera ) grubu içinde yer alır, kendi içlerinde faaliyet durumlarına göre gündüz kelebekleri (Rhopalocera) ve gece kelebekleri (Heterocera) olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bu iki grubu birbirinden kolayca ayırt edebiliriz. Gündüz kelebeklerinin kanatları sırtlarında dik olarak durur, gece istirahat edip, gündüz uçarlar. İnce ve hafif vücutludurlar. Anten uçları topuzludur. Kanatları güzel renk ve desenlerle süslüdür, uçuşları yavaştır. Gece kelebekleri ise kalın ve ağır vücutlarıyla alaca karanlıkta veya gece uçarlar. İnce kıl gibi olan antenlerinin ucu sivridir. Bazı türlerde antenlerde birer dizi tüy bulunduğundan tarak görünümündedirler. Genellikle renkler imattır. Hızlı uçucudurlar, dinlenme hâlinde kanatlarını çatı gibi gövdelerinin üzerine kapatırlar veya tamamen açık bırakırlar. Bu kurallar bütün kelebekler için geçerli değildir.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (18)
Diken kelebeği

Böcekler dünyasının büyüleyici renklere sahip bu narin yapılı grubunun ömrü sanıldığı gibi birkaç gün değil; ortalama olarak iki veya üç haftadır. Bazı türleri ise iki ya da üç ay yaşayabilir. Göçleriyle  ünlü Monark kelebekleri Kanada’dan Meksika’ya 3200 kilometrelik göçlerinde altı ay kadar yaşarlar. Güneş enerjisi ile hareket edebilen kelebekler genelde güneşli ve sıcak günlerde görülürler. Hava sıcaklığının azalmaya başladığı akşam saatlerinde çoğu zaman geceyi geçirmek üzere çiçeklerin veya yaprakların altına saklanırlar. Kışın uzun soğuk aylarını ise kış uykusunda ağaç kovuklarında, ormanlık zeminde yaprak altında, çoğu zaman yumurta, krizalit veya tırtıl olarak geçirirler.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (26)
Küçük beyaz melek

TÜRKİYENİN KELEBEKLERİ 

Ülkemizin göç yolları üzerinde olması kısa mesafelerde değişik iklim koşullarının bulunması Anadolu’nun farklı yörelerindeki yaşam alanlarının gösterdiği çeşitlilik çok sayıda bitki ve hayvan türünün yaşamasına imkan tanımaktadır. Güneyin Akdeniz makileri, kuzeyin nemli ormanları, İç Anadolu’nun, Kuzeydoğu Anadolu’nun yeşil meraları, Doğu Anadolu’nun kayalık dağ yamaçları, Avrupa, Asya, Ortadoğu ve çok az olmakla beraber Afrika’ya özgü bir çok türün yaşamasına olanak sağlamaktadır.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (41)
Alevli ateş kelebeği

Yapılan araştırmalar Türkiye’de yaşadığı tespit edilen 384 kelebek türü olduğunu ortaya koymaktadır. Kelebek populasyonu açısından Avrupa kıtasında 500, ABD. ve Kanada’da 700 civarı türün yaşadığını düşünürsek tür çeşitliği açısından Avrupa’nın en zengin ülkesi olduğumuz görülür. Bu türlerin bazıları endemiktir, sadece Türkiye’de yaşamaktadır. Bu sayılar yapılacak araştırmalarla daha da artabilir. Fakat dünyada kelebek açısından en zengin bölge Güney Amerika’dır. Sadece Peru’da 2700 tür yaşamaktadır. Güneydoğu Asya ve Endonezya adaları da kelebek türleri açısından oldukça zengindir. Türkiye’de en fazla kelebek Orta ve Doğu Anadolu’daki tahrip olmamış doğal alanlarında deniz seviyesiyle orta yükseklikteki 3000 m. kadar su bulunan dağlık kesimlerde yaşamaktadır. Özellikle Kaçkar Dağları, Çoruh Vadisi, Vangölü Havzası, Fethiye Kelebekler Vadisi, Niğde Aladağlar ve Antalya bölgesi tür çeşitliği açısından en zengin bölgelerimizdir.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (11)
Çok gözlü menekşe

TÜRKİYENİN ENDEMİK KELEBEKLERİ 

Ülkemiz 23 civarında endemik kelebek türüne ev sahipliği yapmaktadır. Çok gözlü anadolu beyazı, Halikarnas esmeri, Van denizi güzeli, Anadolu çok gözlüsü, Koçak’ın esmer perisi gibi kelebek türleri sadece Anadolu’da yaşayan endemik türlerdendir. Avrupa’da nesli ciddi şekilde azalan bazı türler ise Türkiye’de bölgesel olarak iyi korunan bazı sahalarda nispeten daha rahat görülebilmektedir. Bunlara Apollo, Yalancı apollo, Karagözlü mavi kelebek, Himalaya mavi kelebeği, Bavius örnek olarak gösterilebilir. Bunların dışında Çok gözlü hazer mavisi, Sibirya perisi türlerinin yok olduğu sanılırken Trakya ve çevresinde yaşayan Turuncu süslü doğu kelebeği, Kara mavi, Orman güzel esmeri gibi türlere de artık nadiren rastlanmaktadır.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (36)
Zümrüt

KELEBEKLER TEHDİT ALTINDA 

Kelebekler bozulmamış doğanın, temiz çevrenin göstergelerinden biridir; son yıllarda sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde tehdit altındadırlar. Tüm yaşam evreleri boyunca pek çok doğal düşmanın tehdidi altında bulunurlar. Bunlar: karıncalar, gezici örümcekler, çekirgeler, yaban arıları, parazit sinekleri, kertenkeleler, kuşlar ve farelerdir. Ancak bunların dışında kelebeklerin en büyük düşmanı doğayı hızla kirletip yok eden insandır.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (24)
Karagözlü mavi kelebek

Diğer canlılara oranla çok daha hassas ve narin olan kelebekler doğal dengenin bozulmasından en fazla etkilenen canlılardan biridir. Nüfusa paralel olarak artan şehirleşme, tarım alanlarının bilinçsizce genişlemesi, meralarda yapılan aşırı otlatma, ormanların tahribatı, artan orman yangınları, zirai ilaç kullanımı, endüstriyel kirlilik, kelebeklerin doğal yaşam alanlarının daralmasına populasyonlarının azalmasına ve nesillerinin yok olmasına neden olmaktadır. Sadece bozulan çevre koşulları değil bazı nadir ve gösterişli türlerin ticari amaçlarla kolleksiyonerlere satılmak için toplanması, bilimsel amaçlarla kelebeklerin yurt dışına çıkarılması, bunları önleyecek yasal tedbirlerin olmaması bazı türlerin özellikle Parnassus apollo, Van denizi güzeli gibi türlerin azalmasına ve yok olma tehlikesi ile rşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Bu konuda yasal önleyici düzenlemeler gerekmektedir. Avrupa’nın birçok ülkesinde kelebeklerin yurt dışına çıkarılması yasaktır. Milli parklardan bilimsel amaçlar dışında toplanması yasal olarak engellenmiştir.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (28)
Orman bakır kelebği

Uluslararası nesli tükenmekte olan türlerin ticaret konvansiyonu (CITES) Apollon kelebeğini koruma altına almasına rağmen türün nesli tehdit altındadır. Ayrıca 9 Ocak 1984 tarih ve 84/7601 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi gereğince çok sayıda nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kelebek türü koruma altına alınmıştır. Listede yer alan kelebeklerin önemli bir kısmı ülkemizde uçmaya devam etmektedir.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (7)
Cezayirli iparhan

KELEBEK GÖZLEMCİLİĞİ VE EKO TURİZM AÇISINDAN ÖNEMİ 

Kelebek gözlemciliği son yıllarda kuş gözlemciliği gibi oldukça ilgi duyulan bir hobi haline gelmektedir. Zengin kelebek faunasıyla Türkiye giderek sayıları artan yerli ve yabancı kelebek gözlemcileri, doğa fotoğrafçıları, entomologlar, lepidopteristler için Avrupa’nın önemli gözlem alanlarından biri haline gelmiştir. Gözlemciler bölgelere göre uçan türlerin tespiti, korunmaları, kayıt altınaa lınmaları konusunda önemli katkılar sağlamaktadır.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (40)
Alıç kelebeği

Türkiye’nin her bölgesinde rastlanabilen kelebekleri yoğun ve farklı türleri ile bir arada görmek için onların sevdikleri yaşam alanlarında olmak gerekir. Bu anlamda Kaçkar Dağları, Barhal Deresi birer kelebek cennetidir. Kelebekleri ile en meşhur bölge ise kuşkusuz Fethiye’deki kelebekler vadisidir. Yaklaşık 85 tür gündüz ve gece kelebeğine ev sahipliği yapan vadinin en popüler kelebeği temmuz ve ağustos aylarında uçan Kaplan kelebeğidir. Çoruh vadisi ve özellikle bu vadideki Kân Deresi kelebek populasyonu açısından çok zengindir. Doğu Karadeniz Dağları, Gediz Deltası, Antalya Bölgesi, Niğde Aladağlar, Vangölü Havzası ve Tatvan Nemrut Dağı kalderası önemli gözlem alanlarıdır.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (43)
Anadolu yırtık pırtığı

Kelebekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için gözlemcilere katkı sağlayan ve giderek içerik yönünden gelişen www.turkiyeninkelebekleri.com, www.lepstr.org ve kelebek-gozlemciliğ[email protected] gibi siteler tanımlanamayan türlerin teşhisi ve türlerin özellikleri konusunda bilgi ve destek vermektedirler. Bunların dışında Prof. Dr. Ahmet Baytaş’ın 2007 yılında yayınlanan Türkiye’nin Kelebekleri kitabı kelebeklerin tanınması ve türlerin teşhisi konusunda rehber kitap ihtiyacını önemli ölçüde karşılamıştır.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (29)
Sarı azamet

DÜNYANIN ZARİF SÜSLERİ 

Kelebekler dünyamızın zarif, estetik varlıklarıdır, onlar bir yerde yaşıyorlarsa o doğal çevre temiz ve güzeldir. Kelebekleri çok seven onlara hayran olan Buda bu hayranlığını şu sözlerle dile getirmiştir; “hayata dair sizlerden yani kitaplardan öğrendiklerimden çok daha fazla şey öğrendim.  “Kelebekleri daha yakından gözlemlemeye başladıktan sonra, renk ve kanat desenleriyle birbirlerine benzemediklerini, Osmanlı ateşi, Anadolu melikesi, Dağ ateş kelebeği, İspanyol kraliçesi gibi isimleriyle onları ayırt etmeye, tanımaya başladığınızı, hangi çiçeklerde hangi türleri görebileceğinizi, güzele doğru değişimleriyle zariflikleriyle, narinlikleriyle, kısa süren yaşam süreleri içinde büyüleyici güzellikte bir dünya hakkında bize çok şey öğrettiklerini göreceksiniz.

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (23)

Tanımsız

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN KELEBEK TÜRLERİ

KIRLANGIÇKUYRUKLAR—PAPILIONIDAE (İng. SWALLOWTAILS)
Zerynthia polyxena Güneyli fisto kelebeği
Zerynthia cerisy Orman fisto kelebeği
Zerynthia deyrollei Step fisto kelebeği
Zerynthia caucasica Kafkas fisto kelebeği
Archon apollinus Yalancı apollo
Archon apollinaris Küçük yalancı apollo
Parnassius mnemosyne Dumanlı apollo
Parnassius nordmanni Kafkas apollosu
Parnassius apollo Apollo
Iphiclides podalirius Erik kırlangıçkuyruğu
Papilio machaon Kırlangıçkuyruk
Papilio alexanor Kaplan Kırlangıçkuyruk

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (42)
Anadolu melikesi

BEYAZ VE SARI KELEBEKLER—PIERIDAE (İng. WHITES AND YELLOWS)
Leptidea sinapis Narin orman beyazı
Leptidea duponcheli Doğulu narin orman beyazı
Colias erate Doğulu azamet
Colias crocea Sarı azamet
Colias chlorocoma Azeri azamet
Colias aurorina Anadolu azameti
Colias caucasica Kafkasya azameti
Colias thisoa Turan azameti
Colias hyale Orman azameti
Colias alfacariensis Türkistan azameti
Catopsilia florella Afrika göçmeni
Gonepteryx rhamni Orakkanat
Gonepteryx farinosa Anadolu orakkanadı
Gonepteryx cleoptra Kleopatra
Anthocharis cardamines Turuncu süslü kelebek
Anthocharis damone Turuncu süslü doğu kelebeği
Anthocharis gruneri Grüner’in turuncu süslü kelebeği
Zegris eupheme Zegris
Euchloe belemia Akdeniz öyklösü
Euchloe ausonia Dağ öyklösü
Euchloe penia Doğu elfinstonyası
Aporia crataegi Alıçkelebeği
Pieris brassicae Büyük beyaz melek
Pieris krueperi Krüper’in beyaz meleği
Pieris mannii Mann’ın beyaz meleği
Pieris rapae Küçük beyaz melek
Pieris ergane Dağ küçük beyaz meleği
Pieris napi
Pieris bryoniae Dağ beyaz meleği
Pieris bowdeni Bowden’in beyaz meleği
Pontia callidice Dorukların benekli meleği
Pontia daplidice Benekli melek
Pontia edusa Yeni benekli melek
Pontia chloridice Küçük benekli melek
Colotis fausta Mezopotamya kolotisi

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (41)
Alevli ateş kelebeği

MADENİ KANATLI KELEBEKLER—RIODINIDAE (İng. METALMARKS)
Hamearis lucina İncili kelebek

LAYSENİDLER—LYCAENIDAE (İng. GOSSAMER-WINGS)
Cigaritis acamas Şeytancık
Cigaritis cilissa Akdeniz şeytancığı
Cigaritis maxima Büyük şeytancık
Lycaena phlaeas Benekli bakır kelebeği
Lycaena dispar Büyük bakır
Lycaena virgaureae Orman bakır kelebeği
Lycaena ottomana Osmanlı ateşi
Lycaena tityrus İsli bakır kelebeği
Lycaena alciphron Büyük mor bakır kelebeği
Lycaena candens Ateş rengi kelebek
Lycaena thersamon Küçük ateş kelebeği
Lycaena lampon İran ateşi
Lycaena thetis Dağ ateşi
Lycena asabinus Anadolu ateş kelebeği
Lycaena ochimus Alevli ateş kelebeği
Lycaena euphratica Fırat bakırı
Lycaena phoenicurus İran bakırı
Thecla betulae Huş kelebeği
Favonius quercus Mor meşe kelebeği
Tomares romanovi Azeri gelincik
Tomares callimachus Kafkasya gelinciği
Tomares nesimachus Akdeniz gelinciği
Tomares nogelii Anadolu gelinciği
Callophyrs rubi Zümrüt
Callophyrs chalybeitincta Kafkasya zümrütü
Callophyrs paulea Anadolu zümrütü
Callophyrs mystaphia Minik zümrüt
Callophyrs suaveola Türkistan zümrütü
Satyrium w-album Karaağaç sevbeni
Satyrium spini Güzel sevbeni
Satyrium marcidum İranlı sevbeni
Satyrium ilicis Büyük sevbeni
Satyrium acaciae Minik sevbeni
Satyrium abdominalis Sevbeni
Satyrium myrtale Mavi sevbeni
Satyrium ledereri Küçük benekli sevbeni
Satyrium hyrcanicum Büyük benekli sevbeni
Lampides boeticus Lampides
Leptotes pirithous Mavi zebra
Tarucus balkanicus Balkan kaplanı
Zizeeria karsandra Karsandra
Cupido minimus Minik kupid
Cupido osiris Mavi osiris
Cupido argiades Everes
Cupido alcetas Fransız everesi
Cupido decoloratus Balkan everesi
Celastrina argiolus Kutsal mavi
Pseudophilotes vicrama Himalaya mavi kelebeği
Pseudophilotes bavius Bavius
Scolitantides orion Karamavi
Glaucopsyche alexis Karagözlü mavi kelebek
Glaucopsyche astraea Anadolu karagözlü mavisi
Glaucopsyche iolas Dev mavi kelebek
Glaucopsyche alcon
Glaucopsyche arion Büyük korubeni
Glaucopsyche nausithous Esmer korubeni
Lachides galba Akdeniz mücevher kelebeği
Turanana cytis İranlı Turan mavisi
Turanana endymion Anadolu Turan mavisi

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (48)
Benekli bakır

Chilades trochylus Mücevher kelebeği
Plebeius pylaon
Plebeius argus Gümüş lekeli esmergöz
Plebeius idas Esmergöz
Plebeius christophi Christoph’un esmergözü
Plebeius argyrognomon Avrupalı esmergöz
Plebeius alcedo Acem çokgözlüsü
Plebeius rosei Rose’nin çokgözlüsü
Plebeius morgianus İran çokgözlüsü
Plebeius loewii Çokgözlü çümüşmavi
Plebeius eurypilus Doğulu esmergöz
Plebeius pyrenaicus Pirene çokgözlüsü
Plebeius eumedon Geranyum çokgözlüsü
Plebeius agestis Çokgözlü esmer
Plebeius artaxerxes Çokgözlü orman esmeri
Plebeius teberdinus Teberda çokgözlüsü
Plebeius hyacinthus Anadolu çokgözlüsü
Plebeius torulensis Torul çokgözlüsü
Plebeius isauricus Çokgözlü Toros mavisi
Plebeius anteros Çokgözlü Balkan mavisi
Polyommatus semiargus
Polyommatus coelestinus Çokgözlü Rus mavisi
Polyommatus diana Çokgözlü diana
Polyommatus fatima Çokgözlü fatma
Polyommatus dorylas Çokgözlü turkuvaz mavisi
Polyommatus amandus Çokgözlü amanda
Polyommatus thersites Çokgözlü menekşe mavisi
Polyommatus aedon
Polyommatus myrrha
Polyommatus cornelia Çokgözlü küçük Turan mavisi
Polyommatus eros Çokgözlü eros
Polyommatus eroides Çokgözlü eros mavisi
Polyommatus ciloicus Çokgözlü Cilo mavisi
Polyommatus icarus Çokgözlü mavi
Polyommatus buzulmavi Çokgözlü buzulmavi
Polyommatus daphnis Çokgözlü dafnis
Polyommatus bellargus Çokgözlü gökmavisi
Polyommatus syriacus Çokgözlü levantin mavisi
Polyommatus dezinus Çokgözlü Hakkari çillisi
Polyommatus ossmar Çokgözlü Anadolu çillisi
Polyommatus corydonius Çokgözlü yalancı çilli
Polyommatus coridon Çilli çokgözlü
Polyommatus alcestis Çokgözlü Lübnan esmeri
Polyommatus demavendi Çokgözlü Demavend esmeri
Polyommatus eriwanensis Forster’in anormal çokgözlüsü
Polyommatus admetus Anormal çokgözlü
Polyommatus ripartii Ripart’ın anormal çokgözlüsü
Polyommatus mithridates Çokgözlü Amasya esmeri
Polyommatus antidolus Çokgözlü Anadolu tüylüsü
Polyommatus kurdistanicus Çokgözlü Van esmeri
Polyommatus menalcas Çokgözlü Anadolu beyazı
Polyommatus hoppferi Hopfer’in çokgözlüsü
Polyommatus poseidon Çokgözlü Poseydon
Polyommatus dama Mezopotamya çokgözlüsü
Polyommatus caeruleus Çokgözlü Hazer mavisi
Polyommatus wagneri Wagner’in çokgözlüsü
Polyommatus sertavulensis Sertavul çokgözlüsü
Polyommatus altivagans Lacivert Azeri çokgözlüsü
Polyommatus actis Lacivert Anadolu çokgözlüsü
Polyommatus firdussi Firdevski’nin çokgözlüsü
Polyommatus elbursicus Çokgözlü Elburs mavisi
Polyommatus ninae Nina’nin çokgözlüsü
Polyommatus aserbeidschanus Azeri çokgözlüsü
Polyommatus theresiae Çokgözlü teresya
Polyommatus merhaba Merhaba çokgözlü
Polyommatus cyaneus Çokgözlü siyan mavisi
Polyommatus turcicus Çokgözlü Türk mavisi
Polyommatus huberti Hubert’in çokgözlüsü
Polyommatus charmeuxi
Polyommatus carmon Gerhard’in çokgözlüsü
Polyommatus iphigenia Çokgözlü ifigenya
Polyommatus tankeri Tanker’in çokgözlüsü
Polyommatus baytopi Baytop’un çokgözlüsü
Polyommatus damon Çokgözlü damon
Polyommatus phyllis Çokgözlü İran mavisi

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (10)
Çok gözlü anadolu beyzı

FIRÇAAYAKLI KELEBEKLER—NYMPHALIDAE (İng. BRUSHFOOTS)
Libythea celtis Çitlenbik kelebeği
Danaus chrysippus Sultan
Apatura metis Trakya imparatoru
Eupatura mirza Şehzade
Thaleropis ionia Anadolu şehzadesi
Charaxes jasius Çift kuyruklu paşa
Limenitis camilla Hanımeli kelebeği
Limenitis reducta Akdeniz hanımeli kelebeği
Neptis rivularis Süzülen karakız
Vanessa atalanta Atalanta
Vanessa cardui Diken kelebeği
Inachis io Tavuskelebeği
Aglais urticae Aglais
Polygonia c-album Yırtık pırtık
Polygonia egea Anadolu yırtık pırtığı
Nymphalis vaualbum Yalancı virgül
Nymphalis polychloros Karaağaç nimfalisi
Nymphalis xanthomelas Sarı ayaklı nimfalis
Nymphalis antiopa Sarı bantlı kadife
Hypolimnas misippus Hipolimnas
Euphydryas iduna Kuzeyli nazuğum
Euphydryas orientalis Güzel nazuğum
Euphydryas aurina Nazuğum
Melitaea cinxia İparhan
Melitaea phoebe Benekli büyük iparhan
Melitaea punica Cezayirli iparhan
Melitaea collina Hataylı iparhan
Melitaea arduinna Türkistanlı iparhan
Melitaea trivia Güzel iparhan
Melitaea didyma Benekli iparhan
Melitaea persea İranlı iparhan
Melitaea interrupta Kafkasyalı iparhan
Melitaea diamina Funda iparhanı
Melitaea aurelia Güzel amannisa
Melitaea caucasogenita Kafkasyalı amannisa
Melitaea athalia Amannisa
Argynnis paphia Cengaver
Argynnis pandora Bahadır
Argynnis aglaja Güzel inci
Argynnis adippe Büyük inci
Argynnis niobe Niyobe
Issoria lathonia İspanyol kraliçesi
Brenthis ino Küçük brentis
Brenthis daphne Böğürtlen brentisi

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (32)
Turuncu süslü kelebek

Brenthis hecate Çift noktalı brentis
Brenthis mofidii İran brentisi
Boloria euphrosyne Beyaz inci
Boloria dia Mor inci
Boloria caucasica Kafkas menekşe kelebeği
Boloria graeca Balkan menekşe kelebeği
Kirinia roxelana Ağaç esmeri
Esperarge climene Kaya esmeri
Pararge aegeria Karanlık orman esmeri
Lassiommata megera Küçük esmer boncuk
Lassiommata petropolitana Orman esmer boncuk
Lassiommata maera Esmer boncuk
Lassiommata menava Türkistan esmer boncuğu
Ypthima asterope Karagöz
Coenonympha arcania Funda zıpzıp perisi
Coenonympha glycerion Orman zıpzıp perisi
Coenonympha leander Rus zıpzıp perisi
Coenonympha saadi İran zıpzıp perisi
Coenonympha symphita Kafkasya zıpzıp perisi
Coenonympha pamphilus Küçük zıpzıp perisi
Triphysa phryne Sibirya perisi
Pyronia tithonus Pironiya
Pyronia cecilia Sesilya
Maniola jurtina Çayır esmeri
Maniola megala Büyük esmer
Maniola telmessia Doğu çayır esmeri
Maniola halicarnassus Halikarnas esmeri
Hyponephele wagneri Ağrı esmer perisi
Hyponephele urartua Urartu esmer perisi
Hyponephele naricina
Hyponephele cadusia İran esmer perisi
Hyponephele kocaki Koçak’ın esmer perisi
Hyponephele lycaon Küçük esmer peri
Hyponephele lupina Esmer peri
Proterebia afra Uygur güzelesmeri
Erebia aethiops İskoç güzelesmeri
Erebia medusa Orman güzelesmeri
Erebia hewitsonii Laz güzelesmeri
Erebia ottomana Harem güzelesmeri
Erebia graucasica Kafkas güzelesmeri
Erebia iranica Acem güzelesmeri
Erebia melancholica Mecnun güzelesmer
Melanargia russiae Rus melikesi
Melanargia galathea Melike
Melanargia syriaca Kara melike
Melanargia hylata Azeri melike
Melanargia grumi Çöl melikesi
Melanargia titea Akdeniz melikesi
Melanargia larissa Anadolu melikesi
Satyrus favonius Anadolu piri reisi
Satyrus parthicus Hazer piri reisi
Satyrus ferula Haşmetli piri reis
Satyrus amasinus Beyaz damarlı piri reis
Minois dryas Kara hayalet
Hipparchia syriaca Büyük karamelek
Hipparchia aristaeus Güneyli kurşuni kelebek
Hipparchia volgensis Rus kızılmeleği
Hipparchia pellucida Anadolu kızılmeleği
Hipparchia mersina Mersin kızılmeleği
Hipparchia statilinus Ağaç karameleği
Hipparchia fatua Anadolu karameleği
Hipparchia parisatis Beyaz kenarlı karamelek
Arethusana arethusa Seyit
Brintesia circe Kara murat
Chazara briesis Cadı
Chazara persephone Step cadısı
Chazara bischoffi Kızıl cadı
Chazara egina Anadolu cadısı
Pseudochazara beroe Dağ yalancı cadısı
Pseudochazara lydia Lidya yalancı cadısı
Pseudochazara geyeri Geyer’in yalancı cadısı
Pseudochazara mamurra Osmanlı yalancı cadısı
Pseudochazara schakuhensis İran yalancı cadısı
Pseudochazara pelopea Levantin yalancı cadısı
Pseudochazara mniszechii Step yalancı cadısı
Pseudochazara anthelea Anadolu yalancı cadısı
Pseudochazara telephassa Turan yalancı cadısı

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (19)
Diken kelebeği

ZIPZIPLAR—HESPERIIDAE (İng. SKIPPERS)
Heteropterus morpheus Beyaz benekli zıpzıp
Eogenes alcides Alsides zıpzıpı
Eogenes lesliei Pakistan zıpzıpı
Thymelicus lineola Siyah antenli zıpzıp
Thymelicus sylvestris Sarı antenli zıpzıp
Thymelicus novus Yeni zıpzıp
Thymelicus acteon Sarı lekeli zıpzıp
Thymelicus hyrax Levantin zıpzıpı
Hesperia comma Gümüş benekli zıpzıp
Ochlodes venatus Orman zıpzıpı
Gegenes pumilio Cüce zıpzıp
Gegenes nostradamus Nostrodamus
Pelopidas thrax Beyaz çilli kara zıpzıp
Erynnis tages Paslı zıpzıp
Erynnis marloyi Kara zıpzıp
Carcharodus alcea Ebegümeci zıpzıpı
Carcharodus lavatherae Mermer zıpzıpı
Carcharodus flocciferus Tüylü zıpzıp
Carcharodus orientalis Oriyental zıpzıp
Carcharodus stauderi Cezayir zıpzıpı
Spialia phlomidis Acem zıpzıpı
Spialia osthelderi Osthelder’in zıpzıpı
Spialia orbifer Kızıl zıpzıp
Muschampia proto Akdeniz zıpzıpı
Muschampia proteides Anadolu zıpzıpı
Muschampia poggei Pogge’nin zıpzıpı
Muschampia plurimacula Benekli zıpzıp
Muschampia tessellum Mozayik zıpzıp
Pyrgus carthami Nadir zıpzıp
Pyrgus sidae Sarıbantlı zıpzıp
Pyrgus malvae Ebegümeci zıpzıpı
Pyrgus melotis Ege zıpzıpı
Pyrgus serratulae Zeytuni zıpzıp
Pyrgus cirsii Beşparmakotu zıpzıpı
Pyrgus cinarae Güzel zıpzıp
Pyrgus armoricanus İspanyol zıpzıpı
Pyrgus alveus Büyük boz zıpzıp
Pyrgus jupei Kafkasya zıpzıpı
Pyrgus bolkariensis Bolkar zıpzıpı
Pyrgus aladaghensis Aladağ zıpzıpı

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (13)
Çok gözlü esmer

PAPİLİONİDAE
Zerynthia caucasica Kafkas Fisto Kelebeği Caucasian Festoon
Zerynthia cerisy Oriyental Orman Fisto Kelebeği EasternFestoon
Zerynthia deyrollei Oriyental Step Fisto Kelebeği EasternSteppe Festoon
Zerynhtia polyxena Güneyli Fisto Kelebeği Southern Festoon
Archon apollinaris Küçük Yalancı Apollo Little False Apollo
Archon apollinus Yalancı Apollo False Apollo
Parnassius mnemosyne Dumanlı Apollo Clouded Apollo
Parnassius nordmanni Kafkas Apollosu Caucasian Apollo
Parnassius apollo Apollo Apollo
Iphiclides podalirus Erik Kırlangıçkuyruğu Scarce Swallowtail
Papilio alexanor Kaplan Kırlangıçkuyruk Southern Swallowtail
Papilio machaon Kırlangıçkuyruk Swallowtail

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (48)
Benekli bakır

PİERİDAE
Leptidae duponcheli Doğulu Narin Orman Beyazı EasternWood White
Leptidae morsei Fenton’un Narin Orman Beyazı Fenton’s WoodWhite
Leptidae sinapis Narin Orman Beyazı Wood White
Anthocharis cardamines Turuncu Süslü Kelebek Orange Tip
Anthocharis damone Turuncu Süslü Doğu Kelebeği EasternOrange Tip
Anthocharis gruneri Gruner’in Turuncu Süslü KelebeğiGruner’s Orange Tip
Aporia crataegi Alıç kelebeği Black-veined

WhiteBelenois aurota [Anaphaeis aurota] Öncü Kelebek Pioneer
Colotis fausta Mezopotamya Kolotisi Large Salmon Arab
Euchloe penia Doğu Elfinstonyası Eastern Greenish Black-tip
Euchloe ausonia Dağ Oyklosu Dappled White [Eastern DappledWhite] Euchloe belemia Akdeniz Oyklosu Green-striped White
Pieris bowdeni Bowden’in Beyaz Meleği Bowden’s White
Pieris bryoniae Dağ Beyaz Meleği Mountain Green-veinedWhite
Pieris ergane Dağ Kücük Beyaz Meleği Mountain Small White
Pieris krueperi Kruper’in Beyaz Meleği Kruper’s Small White
Pieris mannii Mann’ın Beyaz Meleği Southern Small White
Pieris pseudorapae [P. napi] Yalancı Beyaz Melek False Cabbage
White [Green-veined White] Pieris rapae Küçük Beyaz Melek Small White
Pieris brassicae Büyük Beyaz Melek Large White
Pontia callidice Doruklarin Benekli Meleği Peak White
Pontia chloridice Küçük Benekli Melek Small Bath White
Pontia daplidice Benekli Melek Bath White
Pontia edusa Yeni Benekli Melek New Bath White [Eastern Bath White] Zegris eupheme Zegris Sooty Orange Tip
Catopsilia florella Afrika Göçmeni African Emigrant
Colias aurorina Anadolu Azameti Anatolian Clouded Yellow
[Greek Clouded Yellow] Colias caucasica Kafkasya Azameti Caucasian Clouded Yellow
[Balkan Clouded Yellow] Colias chlorocoma Azeri Azamet Christoph’s Clouded Yellow
Colias crocea Sarı Azamet Dark Clouded Yellow [Clouded
Yellow] Colias erate Doğulu Azamet Eastern Pale Clouded Yellow
Colias hyale Orman Azameti Pale Clouded Yellow
Colias sareptensis [C. alfacariensis] Turkistan Azameti Southern
Clouded Yellow [Berger’s Clouded Yellow] Colias thisoa Turan Azameti Menetries’s Clouded Yellow
Gonepteryx cleoptra Kleopatra Cleopatra
Gonepteryx farinosa Anadolu Orakkanadı Powdered Brimstne
Gonepteryx rhamni Orakkanat Brimstone

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (14)
Çok gözlü gök mavisi

LİBYTHEİDAE
Libythea celtis Çitlenbik Kelebeği Nettle-tree Butterfly

DANAİDAE
Danaus chrysippus Sultan Plain Tiger

ARGYNNİDAE
Hypolimnas misippus Hipolimnas False Plain Tiger
Limenitis camilla Hanımeli Kelebeği White Admiral
Limenitis reducta Akdeniz Hanımeli Kelebeği Southern White Admiral
Charaxes jasius Çift Kuyruklu Paşa Two-tailed Pasa
Apatura ilia Küçük Mor İmparator Lesser Purple Emperor
Apatura metis Trakya İmparatoru Balkan Emperor [Freyer’sPurple Emperor] Eupatura mirza Şehzade Ebert’s Mirza
Thaleropis ionia Anadolu Şehzadesi Ionian Emperor
Araschnia levana Isırgan Kelebeği Map Butterfly
Nymphalis antiopa Sarı Bantlı Kadife Camberwell Beauty
Nymphalis polychloros Karaağaç Nimfalisi Large Tortoiseshell
Nymphalis vaualbum Yalancı Virgül False Comma
Nymphalis xanthomelas Sarı Ayaklı Nimfalis Yellow-leggedTortoiseshell
Aglais urticae Aglais Small Tortoiseshell
Inachis io Tavus kelebeği Peacock Butterfly
Vanessa atalanta Atalanta Red Admiral
Cynthia cardui [Vanessa cardui] Diken Kelebeği Painted Lady
Polygonia c-album Yırtık Pırtık Comma Butterfly
Polygonia egea Anadolu Yırtık Pırtığı Southern Comma
Neptis rivularis Süzülen Karakız Hungarian Glider
Argynnis adippe Büyük İnci High Brown Fritillary
Argynnis niobe Niyobe Niobe Fritillary
Argynnis pandora Bahadır Cardinal
Argynnis aglaja Güzel İnci Dark Green Fritillary
Argynnis paphia Cengaver Silver-washed Fritillary
Boloria dia Mor İnci Violet Fritillary
Boloria euphrosyne Beyaz İnci Pearl-bordered Fritillary
Boloria caucasica Kafkas Menekşe Kelebeği Caucasian Fritillary
Boloria graeca Balkan Menekşe Kelebeği Balkan Fritillary
Brenthis daphne Böğürtlen Brentisi Marbled Fritillary
Brenthis hecate Çift Noktalı Brentis Twin-spot Fritillary
Brenthis ino Küçük Brentis Lesser Marbled Fritillary
Brenthis mofidii İran Brentisi Mofidi’s Fritillary
Issoria lathonia İspanyol Kraliçesi Queen of Spain Fritillary
Melitaea punica Cezayirli İparhan Algerian Fritillary
Melitaea arduinna Turkistanlı İparhan Freyer’s Fritillary
Melitaea cinxia İparhan Glanville Fritillary
Melitaea collina Hataylı İparhan Lederer’s Fritillary
Melitaea diamina Funda İparhanı False Heath Fritillary
Melitaea didyma Benekli İparhan Spotted Fritillary
Melitaea fascelis [M. trivia] Güzel İparhan Lesser SpottedFritillary
Melitaea interrupta Kafkasyalı İparhan Caucasian SpottedFritillary

Melitaea persea İranlı İparhan Persian Fritillary
Melitaea phoebe Benekli Büyük İparhan Knapweed Fritillary
Melitaea turkmanica Türkmen Benekli Kelebeği Turkmen Fritillary*
Mellicta athalia [Melitaea athalia] Amannisa Heath Fritillary
Mellicta aurelia [Melitaea aurelia] Güzel Amannisa Nickerl’s Fritillary
Mellicta caucasogenita [Melitaea caucasogenita] Kafkasyalı Amannisa
Transcaucasian Fritillary
Euphydryas aurina Nazuğum Marsh Fritillary
Euphydryas orientalis Güzel Nazuğum Steppe Fritillary
Euphydryas iduna Kuzeyli Nazuğum Lapland Fritillary

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (5)
Cezayirli iparhan

SATYRİDAE
Melanargia galathea Melike Marbled White
Melanargia grumi Çöl Melikesi Grum’s Marbled White
Melanargia hylata Azeri Melike Menetries’s Marbled White
Melanargia larissa Anadolu Melikesi Balkan Marbled White
Melanargia russiae Rus Melikesi Russian Marbled White [Esper’s MarbledWhite] Melanargia syriaca Kara Melike Syrian Marbled White
Melanargia titea Akdeniz Melikesi Levantine Marbled White
Hipparchia fatua Anadolu Karameleği Freyer’s Grayling
Hipparchia parisatis Beyaz Kenarlı Karamelek White-bordered Grayling
Hipparchia statilinus Ağaç Karameleği Tree Grayling
Hipparchia aristaeus Güneyli Kurşuni Kelebek Southern Grayling
Hipparchia mersina Mersin Kızılmeleği Mersin Grayling
Hipparchia pellucida Anadolu Kızılmeleği Anatolian Grayling
Hipparchia volgensis Rus Kızılmeleği Volga Grayling [Delattin’s Grayling] Hipparchia fagi Orman Karakelebeği Woodland Grayling*
Hipparchia syriaca Büyük Karamelek Syrian Rock Grayling [Eastern RockGrayling] Pseudotergumia pisidice [Hipparchia pisidice] Arabistan Karameleği SinaiGrayling
Erebia aethiops İskoç Güzelesmeri Scotch Argus
Erebia graucasica Kafkas Güzelesmeri Caucasian Ringlet
Erebia hewitsonii Laz Güzelesmeri Hewitson’s Ringlet
Erebia iranica Acem Güzelesmeri Persian Ringlet
Erebia ligea Güzelesmer Arran Brown
Erebia medusa Orman Güzelesmeri Woodland Ringlet
Erebia melancholica Mecnun Güzelesmer Alpine Ringlet
Erebia ottomana Harem Güzelesmeri Ottoman Ringlet [Ottoman BrassyRinglet] Proterebia afra Uygur Güzelesmeri Steppe Ringlet [Dalmatian Ringlet] Arethusana arethusa Seyit False Grayling
Brintesia circe Kara Murat Great Banded Grayling
Chazara anthe [C. persephone] Step Cadısı Great Steppe Grayling
Chazara bischoffi Kızıl Cadı Orange Hermit
Chazara briesis Cadı The Hermit
Chazara egina Anadolu Cadısı Anatolian HermitMinois dryas Kara Hayalet Dryad
Pseudochazara anthelea Anadolu Yalancı Cadısı

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (1)
Büyük neyaz melek

White-banded Tawny Rockbrown [White-banded Grayling
Pseudochazara telephassa Turan Yalancı Cadısı Telephassa Grayling
Pseudochazara aurantiaca Doruk Yalancı Cadısı Staudinger’s Tawny Brown*
Pseudochazara beroe Dağ Yalancı Cadısı Freyer’s Tawny Rockbrown
Pseudochazara geyeri Geyer’in Yalancı Cadısı Geyer’s Tawny Rockbrown [Gray Asian Grayling] Pseudochazara lydia Lidya Yalancı Cadısı Lydian Tawny Rockbrown
Pseudochazara mamurra Osmanlı Yalancı Cadısı Anatolian Tawny Rockbrown [Brown’s Grayling] Pseudochazara mniszechii Step Yalancı Cadısı Tawny Rockbrown [Dark Grayling] Pseudochazara pelopea Levantin Yalancı Cadısı Klug’s Tawny Rockbrown
Pseudochazara schakuhensis İran Yalancı Cadısı Persian Tawny Rockbrown
Pseudochazara guriensis Gurcistan Yalancı Cadısı Georgian Tawny Rockbrown
Satyrus amasinus Beyaz Damarlı Piri Reis Amasian Satyr
Satyrus favonius Anadolu Piri Reisi Anatolian Satyr
Satyrus ferula Haşmetli Piri Reis Great Sooty Satyr
Satyrus parthicus Hazer Piri Reisi Caspian Satyr
Hyponephele naricina Çöl Esmer Perisi Staudinger’s Steppe Brown*
Hyponephele naricoides Gross’un Esmer Perisi Gross’s Anatolian Steppe Brown
Hyponephele kocaki Koçak’ın Esmer Perisi Kocak’s Steppe Brown
Hyponephele cadusia İran Esmer Perisi Iranian Steppe Brown
Hyponephele urartua Urartu Esmer Perisi Urartuan Steppe Brown
Hyponephele wagneri Ağrı Esmer Perisi Wagner’s Steppe Brown
Hyponephele lupina Esmer Peri Oriental Steppe Brown [Oriental Meadow Brown] Hyponephele lycaon Küçük Esmer Peri Dusky Steppe Brown [Dusky Meadow Brown] Hyponephele lycaonoides Yalancı Esmer Peri Weiss’s Steppe Brown
Hyponephele zuvandica Azeri Esmer Peri Caucasian Steppe Brown
Idata cecilia [Pyronia cecilia] Sesilya Southern Gatekeeper
Maniola halicarnassus Halikarnas Esmeri Halicarnas Brown
Maniola jurtina Çayir Esmeri Meadow Brown
Maniola megala Büyük Esmer Larger Meadow Brown
Maniola telmessia Doğu Çayır Esmeri Eastern Meadow Brown
Pyronia tithonus Pironiya Gatekeeper
Coenonympha arcania Funda Zıpzıp Perisi Pearly Heath
Coenonympha glycerion Orman Zıpzıp Perisi Chestnut Heath
Coenonympha leander Rus Zıpzıp Perisi Russian Heath
Coenonympha pamphilus Küçük Zıpzıp Perisi Small Heath
Coenonympha saadi İran Zıpzıp Perisi Saadi’s Heath
Coenonympha symphita Kafkasya Zıpzıp Perisi Lederer’s Heath
Triphysa phryne Sibirya Perisi Siberian Brown
Esperarge climene Kaya Esmeri Iranian Argus [Lesser Lattice Brown] Kirinia roxelana Ağaç Esmeri Lattice Brown
Lassiommata maera Esmer Boncuk Large Wall Brown
Lassiommata megera Küçük Esmer Boncuk Wall Butterfly [Wall Brown] Lassiommata menava Türkistan Esmer Boncuğu Sooty Argus
Lassiommata petropolitana Orman Esmer Boncuk Northern Wall Brown
Pararge aegeria Karanlık Orman Esmeri Speckled Wood
Ypthima asterope Karagöz African Ringlet

RİODİNİDAE
Hamearis lucina İncili Kelebek Duke of Burgundy Fritillary

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (12)

LYCAENİDAE
Quercusica quercus [Favonius quercus] Mor Meşe Kelebeği PurpleHairstreak
Thecla betula Huş Kelebegi Brown Hairstreak
Callophyrus chalybeitincta Kafkasya Zümrütü Sovinsky’s Green Hairstreak
Callophyrus mystaphia Minik Zümrüt Miller’s Green Hairstreak
Callophyrus paulea Anadolu Zümrütü Pfeiffer’s Green Hairstreak
Callophyrus rubi Zümrüt Green Hairstreak
Callophyrus suaveola Türkistan Zümrütü Alpine Green Hairstreak
Satyrium abdominalis Sevbeni Gerhard’s Black Hairstreak

Satyrium acaciae Minik Sevbeni Sloe Hairstreak
Satyrium armenum [S. myrtale] Mavi Sevbeni Rebel’s Hairstreak
Satyrium ilicis Büyük Sevbeni Ilex Hairstreak
Satyrium marcidum İranli Sevbeni Riley’s Hairstreak
Satyrium spini Güzel Sevbeni Blue-spot Hairstreak
Satyrium w-album Karaağaç Sevbeni White-letter Hairstreak
Satyrium hyrcanicum Büyük Benekli Sevbeni Hyrcanian Black Hairstreak
Satyrium ledereri Küçük Benekli Sevbeni Orange-banded Hairstreak
Cigaritis acamas Şeytancık Lebanese Silver-Line
Cigaritis cilissa Akdeniz Şeytancığı Levantine Silver-Line
Cigaritis maxima Büyük Şeytancık Large Silver-Line
Tomares dobrogensis Romen Gelinciği Rumenian Vernal Copper*
Tomares nesimachus Akdeniz Gelinciği Levantine Vernal Copper
Tomares nogelli Anadolu Gelinciği Anatolian Vernal Copper [Nogel’s Hairstreak] Tomares callimachus Kafkasya Gelinciği Caucasian Vernal Copper
Tomares romanovi Azeri Gelincik Romanoff’s Vernal Copper
Lampides boeticus Lampides Long-tailed Blue
Leptotes pirithous Mavi Zebra Lang’s Short-tailed Blue
Tarucus balkanicus Balkan Kaplanı Little Tiger Blue
Zizeeria karsandra Karsandra Indian Grass Blue
Cupido alcetas Fransız Everesi Provencal Short-tailed Blue
Cupido argiades Everes Short-tailed Blue
Cupido decoloratus Balkan Everesi Eastern Short-tailed Blue
Cupido minimus Minik Kupid Little Blue
Cupido osiris Mavi Osiris Osiris Blue
Celastrina argiolus Kutsal Mavi Holly Blue
Glaucopsyche astraea Anadolu Karagözlü Mavisi Anatolian Green-underside Blue
Glaucopsyche aeruginosa Uygur Karagözlü Mavisi Uighurian Green-underside Blue*
Glaucopsyche alexis Karagözlü Mavi Kelebek Green-underside Blue
Iolana iolas [Glaucopsyche iolas] Dev Mavi Kelebek Iolas Blue
Maculinea arion [Glaucopsyche arion] Büyük Korubeni Large Blue
Maculinea nausithous [Glaucopsyche nausithous] Esmer Korubeni Dusky Large Blue
Maculinea rebeli [Glaucopsyche alcon] Alcon Blue
Pseudophilotes vicrama Himalaya Mavi Kelebeği Lesser Chequered Blue
Rubrapterus bavius [Pseudophilotes bavius] Bavius Bavius Blue
Scolitantides orion Karamavi Chequered Blue
Turanana cytis İranlı Turan Mavisi Persian Odd-spot Blue
Turanana endymion Anadolu Turan Mavisi Odd-spot Blue
Plebejus carmon [Plebeius eurypilus] Doğulu Esmergöz Eastern Brown Argus
Plebejus iranicus İranli Esmergöz Persian Brown Argus*
Plebejus argyrognomon [Plebeius argyrognomon] Avrupalı Esmergöz Reverdin’s Blue
Plebejus christophi [Plebeius christophi] Christoph’un Esmergözü Christoph’s Blue
Plebejus idas [Plebeius idas] Esmergöz Idas Blue Plebejus maracandicus*
Plebejus modicus [Plebeius pylaon] Anadolu Esmergözü Anatolian Zephyr Blue
Plebejus nichollae [Plebeius pylaon] Nicholl’un Esmergozü Nicholl’s Blue*
Plebejus zephyrinus [Plebeius pylaon] Türkmenistan Esmergözü Turkmenian Blue*
Plebejus argus [Plebeius argus] Gümüş Lekeli Esmergöz Silver-studded Blue
Polyommatus pyrenaicus [Plebeius pyrenaicus] Pirene Çokgözlüsü Gavarnie Blue
Polyommatus loewii [Plebeius loewii] Çokgözlü Gümüşmavi Loew’s Blue
Polyommatus alcedo [Plebeius alcedo] Acem Çokgözlüsü Alcedo Blue
Polyommatus morgianus [Plebeius morgianus] İran Çokgözlüsü Persian Blue
Polyommatus rosei [Plebeius rosei] Rose’nin Çokgözlüsü Rose’s Blue
Polyommatus eumedon [Plebeius eumedon] Geranyum Çokgözlüsü Geranium Argus
Polyommatus hyacinthus [Plebeius hyacinthus] Anadolu Çokgözlüsü Anatolian False Argus
Polyommatus isauricus [Plebeius isauricus] Çokgözlü Torus Mavisi Isaurian False Argus
Polyommatus teberdinus [Plebeius teberdinus] Teberda Çokgözlüsü Georgian False Argus
Polyommatus torulensis [Plebeius torulensis] Torul Çokgözlüsü Turkish False Argus
Polyommatus anteros [Plebeius anteros] Çokgözlü Balkan Mavisi Blue Argus
Polyommatus bassoni Çokgözlü Lübnan Mavisi Steely Argus*
Polyommatus crassipunctus Çokgözlü Anadolu Mavisi Anatolian Blue Argus*
Polyommatus agestis [Plebeius agestis] Çokgözlü Esmer Brown Argus
Polyommatus artaxerxes [Plebeius artaxerxes] Çokgözlü Orman Esmeri Mountain Argus
Polyommatus actis Lacivert Anadolu Çokgözlüsü Actis Blue
Polyommatus artvinensis Artvin Çokgözlüsü Artvin Blue*
Polyommatus cilicius Gülek Çokgözlüsü Cilician Blue*
Polyommatus firdussi Firdevski’nin Çokgözlüsü Firdussi’s Blue
Polyommatus sertavulensis Sertavul Çokgözlüsü Kocak’s Blue
Polyommatus sigberti Sigbert’in Çokgözlüsü Sigbert’s Blue*
Polyommatus admetus Anormal Çokgözlü Anomalous Blue
Polyommatus alcestis Çokgözlü Lübnan Esmeri Lebanese Anomalous Blue
Polyommatus demavendi Çokgözlü Demavend Esmeri Persian Anomalous Blue
Polyommatus eriwanensis Forster’in Anormal Çokgözlüsü Forster’s Anomalous Blue
Polyommatus ripartii Ripart’ın Anormal Çokgözlüsü Ripart’s Anomalous Blue
Polyommatus antidolus Çokgözlü Anadolu Tüylüsü Anatolian Furry Blue
Polyommatus kurdistanicus Çokgözlü Van Esmeri Forster’s Anomalous Furry Blue
Polyommatus menalcas Çokgözlü Anadolu Beyazı Turkish Furry Blue
Polyommatus mithridates Çokgözlü Amasya Esmeri Mitridates
Polyommatus dama Mezopotamya Çokgözlüsü Mesopotamian Blue
Polyommatus hoppferi Hopfer’in Çokgözlüsü Hoppfer’s Blue
Polyommatus poseidon Çokgözlü Poseydon Poseidon Blue
Polyommatus theresiae Çokgözlü Teresya Theresia’s Blue
Polyommatus wagneri Wagner’in Çokgözlüsü Wagner’s Blue
Polyommatus baytopi Baytop’un Çokgözlüsü Baytop’s Blue Polyommatus ilgisizim*
Polyommatus iphicarmon Çokgözlü İfikarmon Iphicarmon Blue*
Polyommatus iphigenia Çokgözlü İfigenya Iphigenia Blue [Chelmos Blue] Polyommatus phyllis Çokgözlü İran Mavisi Phyllis Blue
Polyommatus tankeri Tanker’in Çokgözlüsü Tanker’s Blue
Polyommatus vanesis Çokgözlü Van Mavisi Van Blue*
Polyommatus altivagans Lacivert Azeri Çokgözlüsü Alpine Blue
Polyommatus anticarmon Çokgözlü Anticarmon Anticarmon Blue*
Polyommatus aserbeidschanus Azeri Çokgözlüsü Azerbaidjan’s Blue
Polyommatus caeruleus Çokgözlü Hazer Mavisi Caeruleus Blue

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (8)

Polyommatus elbursicus Çokgözlü Elburs Mavisi Elbursian Blue
Polyommatus eurypilos [P. carmon] Gerhard’ın Çokgözlüsü Gerhard’s Blue
Polyommatus guezelmavi Çokgözlü Güzelmavi Beautiful Blue*
Polyommatus huberti Hubert’in Çokgözlüsü Hubert’s Blue
Polyommatus ninae Nina’nın Çokgözlüsü Nina’s Blue
Polyommatus surakovi Çokgözlü Kunçhuy Surakov’s Blue*
Polyommatus transcaspicus Hazer Çokgözlüsü Caspian Blue*
Polyommatus turcicus Çokgözlü Türk Mavisi Turkish Blue
Polyommatus cyaneus Çokgözlü Siyan Mavisi Cyaneus Blue
Polyommatus merhaba Merhaba Çokgözlü Hi Blue*
Polyommatus damon Çokgözlü Damon Damon’s Blue
Polyommatus bellis [P. semiargus] Çokgözlü Güzel Mavi Eastern Mazarine Blue [Mazarine Blue] Polyommatus bellargus Çokgözlü Gökmavisi Adonis Blue
Polyommatus coridon Çilli Çokgözlü Chalk-Hill Blue
Polyommatus corydonius Çokgözlü Yalancı Çilli False Chalk-Hill Blue
Polyommatus dezinus Çokgözlü Hakkari Çillisi Hakkari Chalk-Hill Blue
Polyommatus ossmar Çokgözlü Anadolu Çillisi Anatolian Chalk-Hill Blue
Polyommatus syriacus Çokgözlü Levantin Mavisi Lebanese Adonis Blue
Polyommatus buzulmavi Çokgözlü Buzulmavi Ice Blue
Polyommatus daphnis Çokgözlü Dafnis Meleager’s Blue
Polyommatus coelestinus Çokgözlü Rus Mavisi Pontic Blue
Polyommatus diana Çokgözlü Diana Diana Blue
Polyommatus fatima Çokgözlü Fatma Fatima’s Blue
Polyommatus amandus Çokgözlü Amanda Amanda’s Blue
Polyommatus dorylas Çokgözlü Turkuvaz Mavisi Turquoise Blue
Polyommatus escheri Çokgözlü Eser Mavisi Escher’s Blue
Polyommatus cornelius [P. cornelia] Çokgözlü Küçük Turan Mavisi Small Anatolian Blue
Polyommatus myrrha

Polyommatus myrrhus [P. aedon] Çokgözlü Büyük Turan Mavisi Larger Anatolian Blue
Polyommatus thersites Çokgözlü Menekşe Mavisi Chapman’s Blue
Polyommatus bollandi Çokgözlü Bolland Mavisi Bolland’s Blue*
Polyommatus ciloucus Çokgözlü Cilo Mavisi Cilo Blue
Polyommatus eroides Çokgözlü Eros Blue False Eros Blue
Polyommatus eros Çokgözlü Eros Eros Blue
Polyommatus erotulus*
Polyommatus forsteri Çokgözlü Elburs Eros Mavisi Forster’s Eros Blue*
Polyommatus icarus Çokgözlü Mavi Common Blue
Polyommatus persicus*
Chilades trochylus Mücevher Kelebeği Jewel Blue [Grass Jewel] Chilades galba [Lachides galba] Akdeniz Mücevher Kelebeği Small Desert Blue
Heodes alciphron [Lycaena alciphron] Büyük Mor Bakır Kelebeği Purple- shot Copper
Heodes tityrus [Lycaena tityrus] İsli Bakır Kelebeği Sooty Copper
Heodes virgaureae [Lycaena virgaureae] Orman Bakır Kelebeği Scarce Copper
Heodes candens [Lycaena candens] Ateş Rengi Kelebek Balkan Copper
Heodes ottomanus [Lycaena ottomana] Osmanlı Ateşi Ottoman’s Copper [Grecian Copper] Lycaena phlaeas Benekli Bakır Kelebeği Small Copper
Margelycaena euphratica [Lycaena euphratica] Fırat Bakırı Anatolian Turan Copper
Phoenicurusia phoenicura [Lycaena phoenicurus] İran Bakırı Caucasian Turan Copper
Thersamonia dispar [Lycaena dispar] Büyük Bakır Large Copper
Thersamonia asabinus [Lycaena asabinus] Anadolu Ateş Kelebeği Anatolian Fiery Copper
Thersamonia kefersteinii [Lycaena ochimus] Alevli Ateş Kelebeği Turkish Fiery Copper
Thersamonia kurdistanica Kermanşah Ateşi Persian Fiery Copper*
Thersamonia lampon [Lycaena lampon] İran Ateşi Persian Fiery Copper
Thersamonia thersamon [Lycaena thersamon] Küçük Ateş Kelebeği Lesser Fiery Copper
Thersamonia thetis [Lycaena thetis] Dağ Ateşi Fiery Copper

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (4)

HESPERİİDAE
Carcharodus lavatherae Mermer Zıpzıpı Marbled Skipper
Carcharodus stauderi Cezayir Zıpzıpı Stauder’s Skipper
Carcharodus flocciferus Tüylü Zıpzıp Tufted Marbled Skipper
Carcharodus orientalis Oriyental Zıpzıp Oriental Marbled Skipper
Carcharodus alcea Ebegümeci Zıpzıpı Mallow Skipper
Erynnis marloyi Kara Zıpzıp Inky Skipper
Erynnis tages Paslı Zıpzıp Dingy Skipper
Muschampia nomas Suriye Zıpzıpı Syrian Skipper*
Muschampia plurimacula Benekli Zıpzıp Maculated Skipper
Muschampia poggei Pogge’nin Zıpzıpı Pogge’s Skipper
Muschampia proteides Anadolu Zıpzıpı Anatolian Skipper
Muschampia proto Akdeniz Zıpzıpı Large Grizzled Skipper [Sage Skipper] Muschampia tersa Azeri Zıpzıp Large Chequered Skipper*
Muschampia tessellum Mozayık Zıpzıp Tessellated Skipper
Pyrgus aladaghensis Aladağ Zıpzıpı Aladag Skipper
Pyrgus alveus Büyük Boz Zıpzıp Large Grizzled Skipper
Pyrgus armoricanus İspanyol Zıpzıpı Oberthur’s Grizzled Skipper
Pyrgus bolkariensis Bolkar Zıpzıpı Bolkar Skipper
Pyrgus carthami Nadir Zıpzıp Safflower Skipper
Pyrgus cinarae Güzel Zıpzıp Sandy Grizzled Skipper
Pyrgus cirsii Beşpamakotu Zıpzıpı Cinquefoil Skipper
Pyrgus jupei Kafkasya Zıpzıpı Caucasian Skipper
Pyrgus malvae Ebegümeci Zıpzıpı Grizzled Skipper
Pyrgus melotis Ege Zıpzıpı Aegean Skipper
Pyrgus serratulae Zeytuni Zıpzıp Olive Skipper
Pyrgus sidae Sarıbantlı Zıpzıp Yellow-banded Skipper
Spialia orbifer Kızıl Zıpzıp Red Underwing Skipper [Orbed Red Underwing Skipper] Spialia osthelderi Osthelder’in Zıpzıpı Osthelder’s Skipper
Spialia phlomidis Acem Zıpzıpı Persian Skipper
Eogenes alcides Alsides Zıpzıpı Alcides Skipper
Eogenes lesliei Pakistan Zıpzıpı Pakistani Skipper
Gegenes nostradamus Nostrodamus Mediterranean Skipper
Gegenes pumilio Cüce Zıpzıp Pigmy Skipper
Pelopidas thrax Beyaz Çilli Kara Zıpzıp Millet Skipper
Hesperia comma Gümüş Benekli Zıpzıp Silver-spotted Skipper
Ochlodes venatus Orman Zıpzıpı Large Skipper
Thymelicus acteon Sarı Lekeli Zıpzıp Lulworth Skipper
Thymelicus hyrax Levantin Zıpzıpı Levantine Skipper
Thymelicus lineolus Siyah Antenli Zıpzıp Essex Skipper
Thymelicus novus Yeni Zıpzıp New Skipper
Thymelicus sylvestris Sarı Antenli Zıpzıp Small Skipper
Carterocephalus palaemon Sari Benekli Zıpzıp Chequered Skipper*
Heteropterus morpheus Beyaz Benekli Zıpzıp Large Chequered Skipper

gezgindergi_turkiyenin_kelebekleri_ (25)

Değişerek Güzelleşmek ve Türkiye’nin Kelebekleri – Bu yazı 2008 yılının Şubat ayında yayınlanan Gezgin dergisinin 13. sayısından alınmıştır.

Yazar : OKTAY SUBAŞI

Oktay Subaşı (1966 Tatvan, Bitlis), yazar, fotoğrafçı ve akademisyen. İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Tatvan Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir