Çarşamba , 28 Şubat 2024

Haftanın Kitapları- 28 Temmuz 2014

Antikçağ ve Ortaçağda Sanat Kültür ve Mutfak
Phyllis Pray Bober / Ana Kitapevi

Kitapta arkeoloji ve sanat tarihi merceğinden mutfak kültürüne bakılıyor ve bize tarih öncesinde Çatalhöyük’te, Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Roma uygarlıklarında ve Ortaçağ Avrupa’sında neler yenilip içildiğini, yemeklerin nasıl hazırlanıp sunulduğu anlatılıyor.

gezgindergi-kitaplik-28-temmuz-kitaplar (4)
Osmanlı Devleti’nde Elçi Kabulleri
Dr.İbrahim Yıldırım / Ana Kitapevi

Dr. İbrahim Yıldırım çalışmanın ilk bölümünde diplomatik açıdan elçi kavramı ve bu kavramın tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri inceliyor. İkinci bölümde ise elçi kabulleriyle ilgili yazılı metinlere ve görsel kaynaklara (minyatürler ve resimler) dayanan çözümlemeler yapıyor. Üçüncü bölümde Osmanlı topraklarında seyahat eden veya elçilerle birlikte İstanbul’a gelen seyyahların gözlemlerinden hareketle, elçilerle Osmanlı devlet bürokrasisi arasında neler yaşandığını, elçilerin saraya, uygulanan teşrifata ve padişah tarafından kabul edilmelerine dair izlenimleri ortaya konuluyor. Dördüncü bölümde ise, Osmanlı Devleti merkezi bürokrasinin zihinsel yapısının elçi kabul törenlerine nasıl yansıdığı, bazı gravür ve resimlerle örneklenerek irdeleniyor.

gezgindergi-kitaplik-28-temmuz-kitaplar (1)

Değmesin Yağlı Tulum
Remzi Çavuş / Yitik Hazine Yayınları

‘Değmesin Yağlı Tulum’, bilindik akustiğin biraz dışına çıkmış bir çalışma. Genç Tarih Serisi’nin beşinci cildi olan kitapta tarihi olaylar, şahsiyetler ve münasebetlerin basit ve keyifli bir üslupla ele alındığını görüyoruz. Kitap, genç okurların kendinden olana ve daha derin okumalara meyletmesi noktasında iyi niyetli bir çabanın ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Türk tarihi ağırlıklı olmak üzere Dünya tarihinin en komik hadiselerinin çok hareketli bir tasarımla okurun beğenisine sunulduğu kitapta, pehlivanların başına gelenlerden, padişahın atı ölünce yapılanlara, devlet adamlarının komik hallerinden, şairlerin sıra dışı hikâyelerine kadar okuyucuya keyifli ve neşeli bir tarih okuması vaat ediyor.

gezgindergi-kitaplik-28-temmuz-kitaplar (2)

Doğu’nun Kalbine Seyahat/ Çind ve Hind Ülkeleri Hatıraları ve İlaveleri
Süleyman el- Tacir/ Yeditepe Yayınları

Elinizdeki kitap Arap edebiyatının en eski seyahatnamesi olan Süleyman el-Tâcir’in hatıraları ve Yezid el-Sîrâfî’nin buna ilaveleri ile Mesûdî’nin Müruc ez-Zeheb (Altın Bozkırlar) adlı eserinden seçmelerden oluşmaktadır. Süleyman el-Tâcir 852 yılında Çin ve Hind ülkelerine, yolculuk yaptı ve hatıralarını Ahbar el-Sîn ve’l-Hind (Çin ve Hind Haberleri) adlı eserinde kaleme aldı. Yezid el-Sîrâfî ise, çeşitli denizci ve gezginlerden Çin ve Hind ülkeleri ve deniz yolları hakkında topladığı bilgilerle Süleyman el-Tâcir’in eserine zeyl (ilave) yazdı. Büyük tarihçi ve gezgin Mesûdî de Hind Okyanusu, Akdeniz ve Hazar Denizi’nde çeşitli denizcilerle yaptığı seyahatleri kaleme aldı ve eserinde Süleyman el-Tâcir ile Yezid el-Sîrâfî’nin yazdıklarından faydalandı. Adeta oturduğunuz yerden Çin ve Hind coğrafyasına sizi yolculuğa çıkaracak olan bu kitap, bu tür seyahatnamelerin ve yazarlarının tanınmasına, Müslümanların Çin, Hind, Endonezya ve Doğu Afrika ülkeleriyle ilgili en eski hatıralarının bilinmesine katkı yapacaktır.

gezgindergi-kitaplik-28-temmuz-kitaplar (3)

Yazar : HALİT ÖMER CAMCI

Gezgin, ışık avcısı, oğlunun babası...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir