Salı , 5 Aralık 2023

Gezgin için arama sonuçları

Kasım, 2013

 • 29 Kasım

  Röportaj / Dünyaya Aşık Bir Gezgin: Aydan Önder

  Röportaj ve Fotoğraflar: M. Erkam Bülbül Aş Kendini programının yüzünden gülücüğü eksik olmayan sunucusu Aydan Önder’le keyif dolu bir sohbet gerçekleştirdik. Haydarpaşa garından Eminönü’ne uzayan bir rotada Aydan Önder ve …

Ekim, 2013

 • 28 Ekim

  Yalnız Kalma Korkusu ve Gezginlik

  Yazı ve Fotoğraflar: Cemre Nur Meleke İllüstrasyon : Hamza Sancar İnsanlık öğrenmekten, arkadaşlık geçtiğin  yollardan, hayat taşıdığın anılarından ibarettir. İnsan doğasında olan “biz” olgusu, kimi zaman hayatımıza bir eş, bir …

 • 28 Ekim

  Yalnız Kalma Korkusu ve Gezginlik

  Yazı ve Fotoğraflar: Cemre Nur Meleke İllüstrasyon : Hamza Sancar İnsanlık öğrenmekten, arkadaşlık geçtiğin  yollardan, hayat taşıdığın anılarından ibarettir. İnsan doğasında olan “biz” olgusu, kimi zaman hayatımıza bir eş, bir …

Aralık, 2012

 • 8 Aralık

  Gezginlere Teknolojik Tavsiyeler

  Uzun süreli uçak yolculuklarından başlayıp otelde kalırken dikkat edilecek püf noktalarına kadar getirdiğimiz gezi notlarıma kısa süreli de olsa ara vermiştim. Not defterimden aktardığım bu bilgilerin sizler için ne kadar …

Haziran, 2012

 • 7 Haziran

  Gezginin El Çantası 3

  Ufak tefek eşyalar Yazının başlığını görünce geçmiş iki sayıdaki yazıları hatırlayıp “çantada yer kaldı mı ki?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Çantanızın büyüklüğünü bilemiyorum ama birazdan bahsedeceğim alet edevatın her birinin kendine …

Mayıs, 2012

 • 12 Mayıs

  Geçmiş Yüzyılın Gezginleri 5. Bölüm

  YIL­DIZ FO­TOĞ­RAF AR­Şİ­Vİ Yazı: Dr. Hi­da­yet NU­HOĞ­LU (IR­CI­CA) – Or­han M. ÇO­LAK (IR­CI­CA) Yu­ka­rı­da işa­ret edil­di­ği üze­re Os­man­lı Sa­ra­yı ve bil­has­sa II. Ab­dül­ha­mid Han fo­toğ­raf ko­nu­su ile ya­kın­dan alâ­ka­dar ol­muş­lar ve çe­şit­li …

 • 11 Mayıs

  Geçmiş Yüzyılın Gezginleri 4.Bölüm

  FO­TOĞ­RAF İLE İL­Gİ­Lİ BA­ZI AR­ŞİV NOT­LA­RI VE NEŞ­Rİ­YAT Yazı: Dr. Hi­da­yet NU­HOĞ­LU (IR­CI­CA) – Or­han M. ÇO­LAK (IR­CI­CA) Fo­toğ­raf­çı­lık; bir ta­raf­tan tat­bi­kat ola­rak ül­ke­de ya­yı­lıp muh­te­lif mak­sad­lar ile kul­la­nı­lır ve bu­nun dün­ya …

 • 10 Mayıs

  Geçmiş Yüzyılın Gezginleri 1.Bölüm

  OS­MAN­LI’YA FO­TOĞ­RA­FIN Gİ­Rİ­Şİ  Yazı: Dr. Hi­da­yet NU­HOĞ­LU (IR­CI­CA) – Or­han M. ÇO­LAK (IR­CI­CA)  I. FO­TOĞ­RAF 19. yüz­yı­lın ilk ya­rı­sı­nın bu­luş­la­rın­dan bi­ri olan fo­toğ­raf (pho­tog­raph: pho­to=ışık, graph=çi­zim), ışı­ğın be­lir­li kim­ye­vî ter­kip­ler üze­rin­de­ki te­si­ri ile …

 • 10 Mayıs

  Geçmiş Yüzyılın Gezginleri 2.Bölüm

  II. TÜR­Kİ­YE’YE FO­TOĞ­RA­FIN Gİ­Rİ­Şİ Yazı: Dr. Hi­da­yet NU­HOĞ­LU (IR­CI­CA) – Or­han M. ÇO­LAK (IR­CI­CA) II­I. Se­lim ve özel­lik­le II. Mah­mud ve son­ra­sı­nın İs­tan­bul’u, Av­ru­pa’yı ta­ki­be ça­lı­şan, Av­ru­pa’dan ha­ber­dar olan bir İs­tan­bul man­za­ra­sı …

Nisan, 2012

 • 24 Nisan

  Safo ve Sappho; gezgin ve gölgesi…

  Yazı: Cemil ZZ – Fotoğraflar: Şefkat Çelebi “… Seninle daha çok konuşuruz böyle birbirimizden uzak böyle kendi kendimize…” “Acayip bir hayvanım var, yarı kedi, yarı kuzu…” diye sayıklamaya başlıyor Kafka, Bir …