Cumartesi , 4 Aralık 2021
Anasayfa » KÜLTÜR (sayfa 8)

KÜLTÜR

Çinilerin Efendisi Rüstem Paşa Camii

Rüstem Paşa, Osmanlı devletinin en meşhur sadrazamlarından biridir. Bunda, Osmanlıların altın çağını yaşadığı bir devirde Muhteşem Süleyman’ın biricik kızıyla yaptığı evlilik kadar, devlet içinde kazanmış olduğu nüfuz ve servet de …

Devamını Oku »

Trabzonspor Müzesi

Trabzon’da kurulan ilk kulüp 20 Ocak 1921’de tesis edilen İdmanocağı’dır. Kulübün kökleri bazı araştırmacılarca I. Dünya Savaşı öncesine kadar çıkarılırsa da, teşkilatlanması bu dönemdedir. Yazı: Önder Kaya İdmanocağı’nın kurucuları arasında …

Devamını Oku »

At’a Senfoni

Yüzyıllar boyunca atlarla iç içe yaşamış insanlar. Pek çok binek hayvanının ötesinde çok özel bir yeri olmuş. Yolculukta, savaşta, günlük hayattaki hususi yerini korumuş. Derken II. Dünya Savaşı’yla birlikte, birdenbire …

Devamını Oku »

Cevelanname IV

Cezîre-i Kıbrıs’ı Vasf Zımnında Ehl-i İslâm Âdemlerün Türbe-i Azîz Barnabas’ı Mezâr İttihâz İtdüğin Beyân İder Yazı: Seyyâh-ı Hayrân Ziyâ Çelebi Fotoğraflar: Ertuğrul Erbaş Fakîrin bâzı ahbâbı Kıbrıs nâm cezîrenin Gazi …

Devamını Oku »

Erciyesin Evliyaları II

Yazı ve Fotoğraflar: Hayrettin Oğuz Tasavvuf tarihimizde Veli’nin pek çok tanımı yapılmıştır. Her biri birbirinden farklı ve bir anlamı olan bu tanımların ötesinde halkın muhayyilesindeki tanımlar daha kalıcı ve belirleyicidir. …

Devamını Oku »

Cevelenname III

“Der Beyân-ı Âlet-i Acîbe-i Frengî-i KLİMA ve Fevâidühâ fî Eyyâm-i Bahûr ” Yazı: Seyyâh-ı Hayrân Ziyâ Çelebi Cenâb-ı zü’l-celâl Âdem’i halk eyleyüp ânı vü zevcinü cennete iskân eyleyip anlara nice …

Devamını Oku »