Pazar , 4 Haziran 2023

Etiket Arşivi: dergi

Cevelenname III

“Der Beyân-ı Âlet-i Acîbe-i Frengî-i KLİMA ve Fevâidühâ fî Eyyâm-i Bahûr ” Yazı: Seyyâh-ı Hayrân Ziyâ Çelebi Cenâb-ı zü’l-celâl Âdem’i halk eyleyüp ânı vü zevcinü cennete iskân eyleyip anlara nice …

Devamını Oku »

Cevelenname II

Iyd-i ummâl bahânesiyle irtikâb olunan mazarratluklar beyânındadır. Yazı: Seyyâh-ı Hayrân Ziyâ Çelebi Hakk teâlâ vü tekaddes hazretleri Âdem’i vü zevcini halkeyleyüp anları emr-i ilâhiden taşra a‘mâl kesbitmeleri sebebiylen bâğçe-i cinândan1 …

Devamını Oku »

Yitik Osmanlı Projeleri

Yazı: Turan Şahin Her eski büyük devlet arkasında kendine dair yazılı ve görsel dokümanların dışında taş ve topraktan izler bırakır. Bu sebepledir ki insanoğlunun serüvenine şahitlik etmiş bugüne dair mesajları …

Devamını Oku »

Cevelenname

“Milk-i âl-i Osmân üzre Avrupâî-tarz Frengî-meşrep matbah ü metâimin revâc bulmaklığı vü PİZZA HÖT! deyû zebânzed me’kûlât-ı serîa met‘amunda hakîrin vü Mustafa Çelebi’nün zevk-i selîmine nice halel geldiğin beyân ider…”Seyyâh-ı …

Devamını Oku »